سیستم جمع آوری گازهای بیهوشی

جمع آوری گازهای بیهوشی

Logo_M

بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 2-11636 يك سیستم جمع آوری گاز های بیهوشی مورد نیاز است که به خروجی ماشین بیهوشی وصل شود تا گازها و بخارات بيهوشي مصرف شده و/يا اضافي را به يك نقطه مناسب براي تخليه، منتقل كند. سیستم گاز های بیهوشی یا Anaesthesia Gas Scavenging System  یه سیستم مجهز به پمپ وکیوم از نوع Side Channel می باشد که متشكل از سه بخش مختلف است: يك سيستم انتقال دهنده ، يك سيستم گيرنده و يك سيستم دفع كننده. پمپ های وکیوم Side Channel از نوع خشک می باشند که با توجه به اشتعال پذیر بودن گازهای بیهوشی امکان اشتعال و انفجار نداشته باشند.

 

 

در هنگام انتخاب و خرید این سیستم ها حتما علاوه بر ظرفیت سنجی درست، باید موارد متعددی مانند ارتفاع محل نصب دستگاه از سطح دریا و رطوبت نسبی و دما حداکثر مد نظر قرار گیرد. مهندسان فروش این شرکت آمادگی دارند تا اطلاعات لازم جهت مهندسی خرید و انتخاب صحیح دستگا ها را بصورت رایگان در اختیار مراکز درمانی قرار دهند پس با ما قبل از خرید تماس حاصل نمایید.

 

ANAESTIVAC2