مشاوره

خدمات قبل از فروش و مهندسی خرید

انتخاب صحیح تجهیزات پزشکی و بیمارستانی یکی از عوامل اصلی در کارایی مناسب و استفاده طولانی مدت تجهیزات می باشد. بدین منظور شرکت والادرمان امیرکبیر همراه قبل از خرید خود را موظف می داند تا مطابق با استاندارد های ملی ایران و روز دنیا مشتریان را در انتخاب تجهیزات مشاوره دهد تا ضمن خرید تجهیزات مناسب، پیش بینی بودجه خرید و امکانات محل استقرار آنها را نیز قبل از خرید بررسی و مهیا نماید.

بدین منظور این شرکت فرمهای ظرفیت سنجی برای هر تجهیز بر اساس استاندارد های مربوطه تهیه نموده است که قبل از خرید در اختیار مشتریان قرار میدهد و بعد از مشخص شدن مشخصات پزشکی هر بیمارستان، دستگاه مناسب برای تامین گازهای طبی و وکیوم مرکزی را به مشتریان پیشنهاد می نماید. همزمان نیز فضای فیزیکی مورد نیاز برای نصب و راهبری این تجهیزات را با جزییات به مدیران مراکز درمانی اعلام می نماید.