بیست و چهارمین نمایشگاه ایران هلث

بیست و چهارمین نمایشگاه ایران هلث

بیست و چهارمین نمایشگاه ایران هلث

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

حضور موفق و پررنگ شرکت والا درمان امیرکبیر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث مورخ 6 تا 9 خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران

گردهمایی سالانه شرکت‌ها که در آن به بررسی و ارائه آخرین مطالعات و دستاوردهای شرکت‌های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی پرداخته شد.