دستگاه بای پپ پریسما 25 اس تی

دستگاه کمک تنفسی بای پپ برای استفاده افرادی می باشد که با آپنه خواب مواجه هستند، که خیلی کم از یک خواب خوب بهره مند میشوند. همان گونه که واضح است عضلات ناحیه گلو باعث عمل تنگی راه تنفسی و یا مسدود سازی آن میشود که منجر به خرناس در خواب میشود و وقفه هایی که در این عمل انجام میشود را آپنه می نامند.